Rate this postCờ Vua Online – một sự liên kết của ba siêu anh hùng là người nhện, Iron Man và Hulk để chống lại nhóm người máy đang lên kế hoạch phá hủy New York.

Tag: game nguoi sat khong lo, Iron Man (Comic Book Character), Hulk (Comic Book Character), Spider-Man (Comic Book Character), Comics (Comic Book Genre)

Xem thêm: https://chơi123.vn/category/review

Nguồn: https://chơi123.vn