Rate this postHappy City – con tàu ma xuật hiện lúc nửa đêm – 2011
Đang sắp xếp lại nhà cửa thì nó xuất hiện hix… đi lại đúng luật giao thông phết hehe, phải chăng nó là khởi nguồn cho Halloween tới đây ?

Tag: game scooby doo con tau ma 4, Con, tau, ma

Xem thêm: https://chơi123.vn/category/review

Nguồn: https://chơi123.vn