Game giải cứu bầy cứu, bạn hãy tìm cách thực hiện nhiệm vụ của mình là giải cứu 3 chú cừu là Shirley, Shaun, Timmy với những hình dáng khác nhau, 3 chú cừu này phải trở về nhà nên bạn hãy giúp đỡ chúng nhé. Có rất nhiều khó khăn trên đường đi bạn hãy nhanh chóng suy nghĩ cách đưa bầy cừu thoát khỏi các cạm bẫy trong các màn chơi và nhanh chóng trở về nhà nhé. Hãy tham gia và vượt qua các thách thức nào các bạn:

Tag: game giải cứu bầy cừu 4, trò chơi miễn phí, trochoimienphi.com

Xem thêm: https://chơi123.vn/category/game-online

Nguồn: https://chơi123.vn