Rate this post[VIỆT] Nam đất nước ta ơi!
NAM- Trung , tới Bắc muôn đời liệtoanh
CƯỠI- mây vươn tới trời xanh
RỒNG- Thiêng uốn khúc lượn quanh giữa trời
BAY- lên tỏa sáng rạng ngời
TRONG- tim sáng mãi những lời ông cha
GIÓ – sương , đau khổ , can qua
TRUNG – Nam trí Bắc một nhà an vui
QUỐC – gia chia cắt qua rồi
CƯỠI – đau đạp khổ rạng ngời đi lên
CHẠY – tung tăng khắp mọi miền quê ta
THEO – bước chân của ông cha
SAU – này mang chí trai ra giúp đời
THÁI – bình tô thắm đất trời
LAN – trong gió khắp muôn nơi quêmình
HỎI – đâu cuộc sống yên bình
NÓ – là chữ S đẹp xinh bạn à!
ĐI – trên đất nước chúng ta
ĐÂU – đâu cũng thấy chan hòa niềm vui
TRUNG – kiên gìn giữ đất trời
QUỐC – gia bền vững muôn đời vẹn nguyên
BẢO – rằng điều ấy cố nhiên
NÓ – là con cháu Rồng Tiên Lạc Hồng
ĐI – trong lịch sử Cha Ông
HẦU – như ai cũng một lòng khắc ghi
VIỆT – Nam ta vững bước đi
[NAM] nhi đất Việt quyết vì non sông.

Tag: game 300 chiến binh, Sport, skate, Clip, Tin

Xem thêm: https://chơi123.vn/category/review

Nguồn: https://chơi123.vn