Rate this postDùng cần điều khiển (Joystick) Gravis xterminator để điều khiển máy bay trong các game mô phỏng.

Tag: game mô phỏng hay cho pc, dcs, world, use, Joystick, Gravis xterminator, f-15, vs, tu-22m3, tu-160, landing

Xem thêm: https://chơi123.vn/category/review

Nguồn: https://chơi123.vn